• Ω
  • Ψ
view:)1078|reply:)0

Украинский национализм - Дмитрий Корчинский [Скопировать ссылку]

  UA

Всегда там..onlineUA

Баллы   
1642
Посты  
168
Друзья 
8
Опубликовано |Показать все сообщения
Украинский национализм - Дмитрий Корчинский
                                                                Автор:admins
                                                                                                                                          Дата:22-06-2015

Видео


\"Москва – это дом Сатаны, и она должна быть сожжена\". Разговор с националистом Дмитрием Корчинским о сути украинского национализма. Дмитрий Корчинский не так...
  • Ω
  • socmaster simbi simbi host simbi hostinger simbi simbi simbi simbi rudebox host simbi simbi hdrive
    hostinger host simbi simbi simbi hdrive simbi simbi rudebox simbi host simbi simbi simbi socmaster
  • Ψ

GMT+2, 19.12.2018 05:26